.

05.08-20
Jeg har nå rugemaskinen på, og her er vi på dag 19

Det er klekt tre kyllinger og fler er på vei ut! 
litt om klekking : les dennesiden

Jeg følger den anvisningen og jeg har hatt god prosent på mine!  

bilder kommer 🙂