Skien

Litt bilder fra utstillingshelgen i Skien.

Dommere var: Martin Baskaran og George Scholgol.

Svært fornøyd med dem begge!