Orre/Stavanger

Bilder fra 10-11 Mai 2014

Bildet av kritikk, er slik jeg setter inn de små sløyfebåndene + kritikk.