Her er skryte siden til "Dina"

  • Hundesprint 2015

    1.Plass nok en gang.

  • 5 dager før Dina fylte 1 år.

  • Hundesprint i regi av AOH, Mai 2014
    Hun løp 100 x 2 meter, hadde gjennomsnittstid på 8.06 Sekunder.

  • Pokalen.